INSCHRIJVING:

De mogelijkheid bestaat om in overleg met bestuur en dirigent voor een proefperiode van max. 4 repetitie avonden met ons mee te zingen of te spelen. Daarna volgt een stemtest. De dirigent brengt zowel aan het aspirant-lid als aan het bestuur een advies uit, waarbij de kwaliteit van stem en ook de stem- of klankverhouding met de andere leden aandachtspunten zijn.

Het bestuur beslist dan over lidmaatschap en doet daarvan mededeling.


CONTRIBUTIE:

De contributie bedraagt Є25,- per maand. Jeugdleden betalen € 6,25 per maand. Het bedrag dient via automatische overschrijving, bij voorkeur per kwartaal te worden gestort op bankgirorekening NL06RABO033.61.15.326 van de Rabobank t.n.v. "Het Achterhoeks Bachkoor".

Contributie is verschuldigd over de eerste volle maand waarin u lid bent geworden, tot en met de maand waarin u uzelf als koorlid afmeldt. Bij langdurige afwezigheid is teruggave mogelijk.


AFMELDING:

Als u een repetitie-avond niet kunt bijwonen, wilt u zich dan afmelden bij

Marjan Boogert     tel: 06-21178161


Mocht u het koor definitief willen verlaten, dan dient dat aan het bestuur te worden door gegeven. De partituren die in bruikleen zijn ontvangen, blijven eigendom van het koor en moeten bij afmelding weer ingeleverd worden.


KLEDING  BIJ CONCERTEN:

De dames gaan helemaal in het zwart gekleed; lange mouwen, lange broek, broekrok of midi-rok.

De heren dragen een zwarte broek, zwart colbert met een wit overhemd en een zwarte strik.

PRESENTIELIJST:

Er wordt wekelijks een presentielijst bijgehouden.

Indien iemand de 4 laatste repetities voor een concert niet heeft bezocht, heeft de dirigent het recht hem/haar niet mee te laten doen.

 

REPETITIEAVOND: woensdagavond

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Plaats:  de kapel van ‘de Molenberg’ te Groenlo

Lid worden

Lees verder  >>>