Vervolg dirigent


In september 2017 werd Astrid dirigent van het Achterhoeks Bachkoor. In het najaar zal Astrid haar eerste grote concert met dit koor geven, na een kleiner kerstconcert in december 2017. Op het programma staan de ontroerende cantate ‘Ich hatte viel Bekümmernis’ van J.S. Bach en het Requiem van W.A. Mozart. Hierbij zal worden samengewerkt met het Nederlands Begeleidingsorkest en vocale solisten.

Astrid is verder sinds 2013 dirigent van het Soester Kamerkoor Tourdion. In 2014 voerde ze met dit koor en een professioneel orkest het Requiem van Karl Jenkins uit en in 2017 o.a. de ‘Misa A Buenos Aires’ (Misatango) van Martin Palmeri in samenwerking met een strijkkwintet met pianist Sebastiaan van Delft en bandoneonist Martin de Ruiter. Voor dit jaar staan het vrijwel onbekende Requiem van Kim André Arnesen en het Te Deum van Karl Jenkins op het programma, waarbij zal worden samengewerkt met het Nederlands Begeleidingsorkest en vocale solisten.

Tot eind 2016 was Astrid dirigent van Zang-en Oratoriumvereniging Onze Stem in Goor. Met dit koor voerde ze o.a. Vesperae solennes de Confessore van Mozart, Hör mein Bitten van Mendelssohn, Stabat Mater van Rheinberger en andere klassieke werken uit.

Sinds 2017 is Astrid ook dirigent van het Vrouwenkoor Otia in Utrecht.

Astrid werkte als zangeres solistisch en in koorverband mee aan vele lied-, opera- en oratoriumconcerten met uiteenlopend repertoire en o.l.v. vele verschillende dirigenten, zoals Jan Willem de Vriend, Klaas Stok, Kees Stolwijk, Sir Colin Davis, Patrick van der Linden, e.a.

Astrid is lid van het professionele Ars Musica Kamerkoor o.l.v. Patrick van der Linden en tevens artistiek assistent.